ธุรกิจ The Gems

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก
คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร The Gems

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมโค้ชน้ำมนต์ ได้ทันที

โทร. 065-356-1658 | Line ID: @674ykwyw
โทร. 065-457-4095 | Line ID: nummon004

    สมัครสมาชิก